Medlemskap 2019

Medlemsskap og fordeler

For å drive organisert aktivitet i LSKdans er alle pliktig til å være registrerte medlemmer.  Medlemskontingenten dekker grunnlisens i Norges Danseforbund og forsikring når du er på trening.

Medlemskontingenten for 2019 er kr 200,- pr person.

I tillegg til medlemskontingent har de ulike kursene forskjellige treningsavgifter.  Se kursplan for priser og informasjon om de forskjellige kursene.

Du må altså ha medlemskap i idrettslaget for å trene og konkurrere i idrettslaget regi, samt at medlemskapet må være i orden for at  forsikringsordningene i idretten skal gjelde.

Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift i LSKdans. 

Medlemskontingenten gir deg forsikring, men også stemmerett (dersom du er over 15 år).  Treningsavgiften dekker kostnader forbundet med treninger på kurset du melder deg på.

Tillitsvalgte og medlemskontingent

Alle som er tillitsvalgte representanter for LSKdans skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av LSKdans og derfor er LSKdans sine representanter i slike sammenhenger.  Kun medlemmer av LSKdans har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker

Innmelding og utmelding

Medlemskontingenten til LSKdans skal betales før du melder deg på kurs og blir ikke refundert dersom du melder deg ut av LSKdans.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i LSKdans og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet LSKdans ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

Denne ordningen gjelder til og med det året barna fyller 12 år.

 

For å melde deg inn i LSKdans, og dermed få tilgang til våre kurs og aktiviteter klikk her:

https://medlem.deltager.no/dansing/lskdans_medlemskontingent_2019

 

 

Comments are closed.