Medlemsbetingelser LSKdans

Medlemsbetingelser LSKdans

LSKdans har rullerende opptak på kursene, dvs du kan begynne når som helst. Prisen blir da jusert ifht gjenværende ganger.

  • Alle kurs for barn og ungdom (barnedans/grunnkurs/sportsdanskurs) forutsetter årsmedlemsskap i klubben (150,-) av hensyn til forsikring og støtteordninger fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping.

    Du betaler bare medlemsskap til klubben 1 gang i året. Har du gått på kurs tidligere i kalenderåret, gjelder medlemskontingenten frem til 31.12.

  • Kurskontingent skal betales uoppfordret til klubbens konto 1286 47 87604 innen 14 dager etter kursstart. Husk å merke innbetaling med danserens navn.
  • Velger man å avslutte kurset, refunderes ikke treningsavgiften eller medlemsskapet.
  • Dersom ditt barn vil prøvedanse en gang først før dere bestemmer dere er dere velkommen til det. Uansett må du melde på ditt barn, og evt gi beskjed til post@lskdans.no om avmelding slik at vi har oversikt over alle barna.
  • LSKdans kan omorganisere kursene fortløpende dersom økonomiske- eller andre hensyn krever det.
  • Dansere som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund må betale en konkurranselisens. Denne koster fra 75,- til 400,- pr gang/år. Klubben vil informere de danserne det gjelder.
  • LSKdans er et idrettslag hvor frivillighet og dugnadsarbeid er en del av det som skal til for å få klubben til å gå rundt økonomisk. Foresatte og ungdomsdanserne forventes å stille seg til dispoisjon ifbm konkurransegjennomføring, oppvisninger og/eller andre inntektsbringende aktiviteter.

Comments are closed